Home Nota Prawna

Nota Prawna

Wszystkie materiały znajdujące się w serwisie Lovely Garden (artykuły, utwory graficzne, szata graficzna) stanowią przedmiot autorskich praw wydawcy serwisu Lovely Garden (Administratora) lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz konwencji międzynarodowych.

Bez zgody Administratora serwisu Lovely Garden wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zabrania się w szczególności korzystania z zamieszczonych materiałów na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:

  1. kopiowania oraz wykorzystywania materiałów, w szczególności tekstów i utworów graficznych;
  2. zamieszczania materiałów w innych serwisach internetowych;
  3. umieszczania odesłań do serwisu i materiałów zawartych w serwisie, w szczególności bez ukazania serwisu Lovely Garden jako źródła ich pochodzenia;
  4. zwielokrotniania materiałów na nośnikach oraz rozpowszechniania ich i wprowadzania do obrotu w taki sposób wytworzonych egzemplarzy.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody ani za uszczerbek niemajątkowy powstały na skutek użytkowania naszej strony internetowej.

Zawarte w formularzach rejestracyjnych dane osobowe użytkowników serwisu Lovely Garden są gromadzone automatycznie z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (ustawa o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

Użytkownik serwisu Lovely Garden, który wypełnił formularz, ma prawo wglądu, weryfikacji, modyfikacji, a także usunięcia swoich danych osobowych. Natomiast zgromadzone automatycznie dane nie mogą być zmodyfikowane ani usunięte.

Administrator serwisu Lovely Garden nie przekazuje, nie użycza ani nie sprzedaje danych osobowych użytkownika Serwisu innym osobom bądź instytucjom bez jego zgody.

Administrator serwisu Lovely Garden zabrania umieszczania na stronie serwisu Lovely Garden obraźliwych słów oraz komentarzy i zastrzega sobie prawo do ich usuwania.

 

Polityka w zakresie plików „cookies”

  • Administrator serwisu Lovely Garden korzysta z plików „cookies”, czyli plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika serwisu. Mają one na celu zachowanie parametrów nawigacyjnych użytkownika oraz statusu zalogowania. Mechanizm plików „cookies” nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek informacji o użytkowniku serwisu Lovely Garden. Dzięki mechanizmowi „cookies” Administrator zbiera informacje o sposobie poruszania się użytkowników w serwisie i o korzystaniu przez użytkownika z serwisu.
  • Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczenie w jego komputerze plików „cookies”. Mechanizm plików „cookies” w każdej chwili można wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej, co nie spowoduje utrudnień w użytkowaniu serwisu Lovely Garden.
  • Administrator serwisu Lovely Garden nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie plików „cookies” w innych serwisach i stronach internetowych, dostępnych za pomocą linków znajdujących się na stronach serwisu Lovely Garden.

 

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites
error: Content is protected !!